Torpet Skräddaretorpet Lindbergs

under Nätebäcken i Fjällböls rote

Saknar uppgift om ställets namn.