Backstugan Hornsjöstugan

under Kronoparken i Gullskogs rote

År 1861 kommer drängarna Sven och Anders Gustafsson till Sjöstugan vid Hornsjön. De flyttar år 1872 till Sörtorp under Starbäck. Då kommer Johan Lundgren med hustru och fem barn hit från Stensholm under Kärnekulla. Hustrun Lovisa Svensdr dör år 1900 och Johan dör år 1095. Dottern Kristina bor kvar år 1920. År 1885 finns enligt ett försäkringsbrev två manbyggnader, en med tegel och en med torvtak samt ladugård, vangs- och vedskjul samt svinhus. Allt försäkrat för 1300 kronor. Platsen kallas idag även för ”Lundgrensvika”.