Backstugan Stenbäcken

under Ned. Starbäck, Nolg i Starbäcks rote

Finns med på häradsekonomiska kartan från 1877