Torpet Mellansätet

under Ebbarp i Ekets rote

Detta torp är beläget på Ebbarps skogs-skifte och kallas ibland Mellansäter. År 1775 finns här Anders Larsson, född 1755, och hustrun Merta Svensdotter. De är de första kända som bott här.  År 1804 kommer torparen Arvid Hansson, född 1776, med hustru Annika Andersdotter, född 1753. Efter Annikas död gifter Arvid gifter om sig med Sara Samuelsdotter, född 1783. På 1830-talet blir Arvid ägare till torpet, men han avlider 1846. Under 1800-talet bor här många fattiga. De sista som bott här var Signe Strömberg, född 1894, och hennes dotter Ingbritt. De flyttar 1936 till Bankeryd.