Torpet Nordrödjan

under Fjällböl i Fjällböls rote