Soldattorpet STP no 29, Maderna, Västgöta Reg.

under Svenshult i Gölhults rote

Västgöta Regemente Nr 29. Första nämnda ryttare på stället var Erik Matsson, född år 1660 i Sandhem. Antagen år 1688 och finns kvar här till år 1710. Siste soldaten var Anders Krona, född år 1792 i Hångsdala. Han kommer med familj år 1816 och flyttar år 1821. År 1831 – 1833 är torpet anslaget till lönebefrämjande åtgärder och år 1834 - 1901 till regementsmusikens underhåll. Flera familjer arrenderar torpet fram till år 1883, då kommer smeden Frans Nilsson med hustrun Maria och 2 barn. De flyttar till torpet Ekesbo under V. Ekered. Sista boende var enkan Karolina Johansdotter och hennes 5 barn, de flyttar i början av 1900-talet från Maderna.