Torpet Hagen (17)

under Övr. Starbäck, Sörg. i Starbäcks rote

Torpet finns redovisad på storskifteskartan från år 1793 med namnet Hagen. Torpet finns markerat (17) på Häradsekonomiska kartan år 1877