Torpet Stockabäcken

under Bränninge i Hallebos rote

Från Bränninge Millomgård kommer år 1857 torparen Sven Jonasson, född 1818 i Sandhem hit med hustrun Johanna Lundberg, född 1812 i Bottnaryd samt två barn. Svens moder änkan Maria Svendotter kommer hit 1860 från närbelägna Mohemmet under Tumbäck. Hustrun Johanna dör 1887. Sven Jonasson bor kvar till sin död 1902. Yngsta dottern Johanna Josefina, född 1848 i Jutabron under Tumbäck flyttar till fattigstugan 1903 och är den sista som bott här.