Torpet Ekelund 1

under Stora Kärr i Hallebos rote

Första kända bosättning är år 1730 då Erich med hustru Ingri samt 4 barn bodde här. På en karta från 1685 finns ingen markering av något torp öster om nuvarande väg 195. Vid denna tid fanns gården Stubbekärr, på vilkens mark torpet ligger, som en egen gård vilken tillhörde Stora Kärr. Runt år 1860 är noterat i husförhörslängden att Ekelund "brukas under gården". Troligen revs torpet och backstugan med samma namn upp-fördes ca 100 m söderut. Ännu kan man se var torpets åkrar fanns (väster och norr om torpet), samt även de stenmurar som delvis omgärdade dessa. Utanför åkrarna fanns den så viktiga ängsmarken.