Soldattorpet STP no 536, Högåsen, Skarab. Reg.

under Gullskog i Gullskogs rote

På Storskifteskartan, upprättad år 1748-51, finns Gullskogs Soldatboställe markerat och det är därmed ett av de äldsta soldattorpen som finns registrerade på karta i Habo kommun. Skaraborgs Regemente, Vartofta Kompani Nr 536. Första kända soldaten var Per Olofsson som antogs 1678 och fick avsked 1700. Ytterligare 17 soldater har bott på stället. En av dessa var Anders Johan Sjöberg som sedermera byggde torpet Sjöberg under Abbarp. Den siste soldaten var August Levin Rosell, född 1862 i Nyfällan under Gäbo. Han fick avsked 1901. Fastigheten avsöndrades 1905. Byggnaderna är raserade, ny bebyggelse finns intill och kallas Sandbacken.