Torpet Nolebo

under Svenshult i Gölhults rote

På Storskifteskartan, upprättad år 1748-51, finns Nolbo markerat och det är därmed en av de gårdar som finns registrerade på karta i Habo kommun. Första kända boende i Nolebo var Anders som dör här 1725. År 1830 kommer som brukare hit avskedade soldaten Håkan Johansson Spjut med familj från Långhults soldattorp. Dottern Katarina gifter sig 1862 med Karl Johansson vilken tillsammans med deras dotter blir de sista boende i Nolebo. Karl dör 1923 och dottern 1925. 5/128 mtl Nolebo har ägts av Robert och Edgar Sager på Ryfors och sedan av deras arvingar. Husen revs omkring år 1935.