Backstugan Björklund

under Slättebråten i Holmens rote

Från Vagnhults soldattorp kom 1870 den avskedade soldaten Johannes Snygg samt hustrun Maja Greta Andersdotter och dottern Karolina hit. År 1874 flyttar Karolina till Bottnaryd men kommer åter hit 1881 från Kämparp. Hon föder en son samma år vilken dock dör 1883. Hon flyttar då till Nykyrka. Hustrun Maja Greta dör 1890 men Johannes bor kvar till sin död 1899.