Torpet Lilla Kojan

under Ribbo i Gullskogs rote

I början av 1800-talet nämns en backstuga under Rebbo. Kyrkvaktare Hans Hjerpe, född 1837, bor här med hustrun Elsa Arfvidsdotter. Hustru Elsa dör här 1817 och Hans avlider 1821. År 1833, när Lars Pettersson och hustrun Annika Svensdotter kommer hit, ändras namnet på Ribbebo backstuga till nybygget Lilla Kojan. Hustru Annika dör 1847 och Lars flyttar 1850. Därefter kommer utfattige Sven Svensson hit med hustru och tre barn. År 1853 flyttar de och nästa familj är torparen Carl Gustaf Pettersson Blom och Lovisa Johansdotter Snygg. Familjen flyttar 1857 och därefter finns inga anteckningar i kyrkböckerna om torpstället