Torpet Åsen

under Kärnekulla i Hallebos rote

Gammalt torp, redan 1676 föds här Anders, son till soldat Torsten. I början av 1700-talet bor här Gabriel Rukman med familj. Dottern Stina Gabrielsson gifter sig 1745 med pistolmakaren Johan Bergman och övertar torpet. De får 9 barn varav sonen Olof Bergman sedan övertar torpet efter fadern. Olof, född 1747, bor sedan kvar här med sin familj till sid död 1822. Från Nygård kommer 1829 Gabriel Johansson med familj. De flyttar innan 1839 och är de sista som bott här.