Torpet Småhaga

under Dykärr i Gölhults rote

Gammalt torp som tidigare kallades Kanan. Redan i slutet av 1700-talet finns här Johan Andersson med hustru och tre barn, Under 1830-talet är Småhaga hälftenägt av två familjer, troligen var det två bostadshus under en period. De sista som bott här var Adolf Wiktor Gustafsson med hustru och sex barn. De kom hit 1883 från soldattorpet Backen under Kvill och flyttar 1888 till Nytorp under Vita Hall.