Gården Tubbered

under Högsbäcks rote

HÖ 40

Fd. gård

Namnet Tubbered kommer från det fornsvenska mansnamnet Tubbe, slutledet är ursprungligen ryd, vilket betyder ”röja”.

Första gången omnämnt i Visigsborgs grevskaps jordebok år 1564. Under 1860-talet införlivades Tubbered med Bränninge, då riksdagsmannen Anders Larsson köpte Tubbered. På Tubbereds ägor har även funnits en kvarn (se HÖ41) och en backstuga. I backstugen bodde i mitten av 1800-talet Petter Olofsson Gråberg, född år 1811 i Grythyttan och hh Matha Cajsa Gustafsdotter Miller, född år 1814 i Bankeryd.