Backstugan Backstuga

under Torkelsryd i Torkelsryds rote

Finns med på Häradsekonomiska kartan år 1877 och är belägen nära bäcken vid södra gränsen mot Björnhults ägor.