Torpet Klippan

under Daräng i Darängs rote

Torpet har varit bebott sedan slutet av 1600-talet. Sonen Anders föds här 25 juli år 1690. Sedan bor här ett flertal familjer. Den siste som bodde här var Nils Hjort som flyttade omkring år 1942.