Torpet Lugna ängen

under Nätebäcken i Fjällböls rote