Kallas även ”Bôrarns” eller ”Stenbôrarns”. Från lägenheten Högåsen under Gullskog kom 1908...">

Backstugan Annelund

under Gäbo i Gölhults rote

Kallas även ”Bôrarns” eller ”Stenbôrarns”. Från lägenheten Högåsen under Gullskog kom 1908 Johan Magnusson hit med hustrun Charlotta Lager. Dottern Anna Lovisa Magnusson kom hit från Ulvestorp 1911. Johan Magnusson är blind. Han dör 1914. År 1915 kommer dottern Maja Lena hit från Rödjan under Gubbhulan men hon dör 1923. Även modern Augusta dör 1928. Yngsta dottern Anna Lovisa bor kvar ensam till 1941 då hon dör. Samma år kom Karl Simon Karlsson hit från Svarttorp. Med sig hade han hustrun Ellen Helena Ruckman och sonen Gunnar Karlsson. Karl Simon dör 1947. Ellen och sonen Gunnar flyttar 1953 till Jönköping.