Torpet Rydet

under Holmen i Holmens rote

Torpet byggs omkring år 1800 av Johannes Eriksson, född år 1754 i Flittered. Hans hustru Maja Pettersdotter och deras barn finns här framtill år 1820. Sista boende Johannes Johansson och hustrun Stina flyttar till Ekesbo ca år 1843. Johannes bygger backstugan Rydet i Stora Slätthult, troligen med virke från torpet här i Holmen. Stället låg ute på gärdet.