Torpet Hallarödjorna

under Österlid i Ekets rote

År 1773 bodde här Jean Jeansson och hans hustru Maria Håkansdotter. De fick en son Johannes år 1773 och han dog den 3 mars samma år. Den sist kända familjen som bebodde Hallarödjan var målaren Alfred Josefsson med sin hustru Johanna Kristina Gustafsdotter. De fick en dotter Anna Alfrida som föddes den 12 februari år 1890. Familjen flyttar till torpet Högaberg (”Målarns”) under Kråkeryd år 1893