Backstugan Grenamon 1

under Grenen i Baskarps rote

Före 1872 låg backstugan på samfälld mark för Habo och Gustav Adolf socknar. År 1872 bildades en gemensam Kronoallmänning för L. Flittered, N. Ekered och Grenen. År 1959 har fastigheten fått beteckningen Haboskogen 1:1