Torpet Rödjorna

under Lilla Falla i Mobos rote

Gården Lilla Falla hörde till Habo socken fram till år 1889, då den överfördes till Bottnaryds socken. Den första kända här är torparen Anders Persson, född 1722, och hans hustru Sara. År 1840 kom torparen Petter Johansson hit med sin familj från Jerstorp. Petter rymde 1852 och ”var allmänt eftersökt i riket”. Hustrun var gravid och ensam med fyra små barn, men de fick lämna torpet. Petter återkom efter två år och familjen flyttade till torpet Källenäs under Apelskifte. År 1910 kom Oskar Albin Karlsson hit från torpet Götebo med hustru Susanna och fyra barn. Familjen flyttar 1930 till Snarydet under Falla. Torpet är därefter nerlagt.