Torpet Byggnad från 1820-talet

under Grenabolet i Skämningsforss rote