Torpet Barnebäcken

under Bränninge i Hallebos rote

År 1800 finns här Anders Jonasson med hustru fem barn. Anders dör 1826. Sonen Magnus Andersson Beckman övertar 1827 torpet. Från år 1839 finns två torpare på Barnebäcken då hälftenbrukaren Jan Nilsson Bratt kommer hit. Familjen Bratt flyttar 1841 till backstugan Bratteberg. År 1842 kommer Anders Johan Jansson Löf med hustru och ett barn. Magnus Beckman dör 1845 och samma år kommer hans son Carl Johan Beckman hit. Han flyttar 1848. Anders Johan Löf bor kvar som ensam torpare till sin död 1890 och änkan Stina Johansdotter tills hon dör 1895. De är de sista som bor här.