Torpet Sandvadet, västra

under Skämningsfors i Skämningsforss rote