Torpet Anderstorp

under Gagneberg i Baskarps rote

År 1865 kommer skräddaren Anders Gustaf Holgersson hit med hustru Klara Andersdotter, tre söner och hans dövstumma broder Johan. De är de första som bor här.  Skräddaren bor här till sin död 1913. Hustrun Klara avlider 1922 och därefter blir det sonen och fiskaren Axel Edvin Andersson som bor i torpet med hustru och två söner. Han avlider 1955, medan hustrun Alma Olivia bor kvar här till sin död 1971.