Torpet Högaberg

under Svenshult i Gölhults rote

På Storskifteskartan, upprättad år 1748-51, finns torpet Högaberg markerat och det är därmed ett av de äldsta torp som finns registrerade på karta i Habo socken.Torpet är första gången upptaget i kyrkoböckerna år 1751 och då bebos torpet av afskedade soldaten Anders Larsson-Hierpe med familj. Stället är upptaget i kyrkoböckerna fram till 1834 och därefter bebos och brukas åkermarken av ägaren på Torpet under Svenshult. Från år 1862 finns backstugan Högaberg upptagen på Kråkeryds skogsskifte som ligger strax intill, se HÖ 27 Högaberg.