Kvarnen Kopparhults Qvarn

under Kopparhult i Svanebackens rote

Kvarnplatsen utstakad år 1832.