Backstugan Sörtorp (Gustafvas)

under Norra Bäckebo i Baskarps rote

"Stafvas lycka" är markerad på Laga skifteskartan 1854.