Torpet Sjöberg

under Abbarp i Gullskogs rote

År 1859 kommer afskedade soldaten Anders Johan Sjöberg med hustrun Anna-Lisa Bergbom född 1812 3/11 i Undenäs samt 4 barn. Anders Johan var född 1809 22/8 i Stenbäcken under Nedre Starbäck Nolgård och var soldat i Skaraborgs Regemente nr 536 i Gullskog mellan år 1830 – 1859. Han dog i Abbarp år 1870. Ursprunglig byggnad revs 1912 och ny bebyggelse är uppförd strax intill.