Torpet Rätan (22)

under Backebo i Starbäcks rote

På Storskifteskartan, upprättad år 1748-51, finns torpet Räsan markerat och det är därmed ett av de äldsta torp som finns registrerade på karta i Habo kommun. Åren 1776 – 1800 bodde här balgmakare Jean Råberg med familj. Jean Råberg var född 10 mars 1747 i Rogberga (F). Jean Råberg flyttade till Måsen där man vet att han bodde år 1810. Torparen Frans Oskar Olausson med familj flyttade hit år 1897 och bodde kvar år 1910. Husen är raserade. Stället är betecknat som backstuga på häradsekonomiska kartan från 1877.