Torpet Nyskog

under Vita Hall i Darängs rote

Även kallat Mårtorp. Den förste kände som bodde här var Mårten Danielsson, född år 1755 i St. Slätthults soldattorp. Han kom hit om kring år 1806 med sin familj.