Torpet Rödåns ambulerande skola

under Rödån i Fjällböls rote

Verksam under 1800-talet