Soldattorpet STP no 528, Fagerhult, Skarab. Reg.

under Fagerhult i Baskarps rote

Första kända soldaten var Nils Andersson som dör här 1690. 14 soldater har bott här, bland efternamnen kan nämnas Alm, Fager, Fagerman, Fromberg, Hagelberg och Vistedt. Åren 1834-1901 var numret anslaget till musikens underhåll varefter huset användes som en backstuga. Enkan Gunilla Larsdotter och Johan Nilsson var de sista kända som bott här, de dör 1875 respektive 1876.