Backstugan Nybacken

under Holmen i Holmens rote

Nybacken ligger på Holmens skogsskift. Hit flyttar år 1876 Frans Johan Gustavsson och hustrun Stina Lisa samt dottern Augusta. Frans var stenhuggare och han kallades för ”Styrman” (se Habo boken av Karl Ringqvist). Nybacken såldes år 1917 till Mathilda ”Döva Tilda” Johansson för 400 kronor. Köpekontraktet är undertecknat av samtliga nio bönder i Holmen vilka sålde backstugan. Mathilda kom från Rödjestugan under Nygård.