Torpet Johannelund

under Källebäcken i Starbäcks rote