Torpet Berget

under Gagneberg i Baskarps rote

Förre bonden i Fagerhult, Anders Svens-son, född 1755, fanns här som torpare år 1800 med hustru Annika Svensdotter, en dotter och svärmodern Elin. Åren 1802-06 fanns också Daniel Faxe med hustru och barn inhysta här, men de flyttar sedan vidare till Sjogerdala. Efter hustru Annikas död 1813, kommer Anders Zackrisson, född 1784, hit med hustru och en son från Krämarskog. Gamle torparen, Anders Svensson, dör 1827 och torparen Zackrisson bor kvar till sin död 1861. Hustrun Maria Stina dör 1866. De är de sista kända som bott här.