Torpet Torp (1)

under Källebäcken i Starbäcks rote

Finns markerat (1) på Häradsekonomiska kartan år 1877