12 Madängsröret

under Hejdestenar / Häradsstenar i Hökens Åhs Allmenning 1690s rote

Avskrift från Arvid Gustafsson häfte om Hökensås: "När man byggde den välvda stenbron över ån Tidan vid Madängs by år 1863, rövade man stenen från sin ursprungliga plats vid den södra gaveln av nuvarande Klints ladugård och placerade den intill den nybyggda bron. Man vände stenen med sin ursprungliga text mot vattnet och högg in en ny på dess baksida. När den gamla bron rasade byggdes ännu en ny bro 1932. Gränsstenen fick fotsfarande stå kvar vid bron och med tilläggstext. I våra dagar skulle ett sådant stenrov ha varit otänkbart. Gränsstenen vid Madängs bro är av mindre god kvalitet och texten från 1960 är svårläst".