Torpet Mossatorpet

under STP-Förarebostället Hästebäcken, Skarab. Reg. i Fjällböls rote

" Gustav i môsen " Jordtorp under Brännemossen på Häradsekonomiska kartan år 1877.