Torpet Kattekrog

under Karthagen i Darängs rote

Stället har som namnet antyder varit en krog och har varit bebott sedan början av 1700-talet. De två första familjerna var smeder. År 1792 kommer krögaren Sven Ingelsson från Sandhem med hustru och fem barn. Enligt kyrkostämmoprotokoll från år 1812 beslutades att indraga sprit-rättigheterna till Kattekrog.