Torpet Spången

under Dykärr i Gölhults rote

Mycket gammalt torp, redan i början av 1700-talet finns här torparen Lars Jönsson med hustrun Elsa Larsdotter och fyra barn. Efter enskiftet på Dykärr 1824 försvinner torpet Spången. De sista som bor här är Johan Magnusson Fröjd med hustrun Stina Hansdotter och fyra barn. De flyttar omkring 1825 till torpet Sörtorp under Dykärr, även kallat Blåsten.