Torpet Björkelund

under Holmen i Holmens rote

Kallas även ”Öbergs”. Enligt kontrakt år 1871 arrenderar Johan Jonasson Öberg med familj den s.k. Romslyckan, som är belägen intill Perstorp, på 49 år. De bor här till omkring år 1900. Johan fick troligen namnet Öberg av att han en tid bodde på torpet ÖN i Hökessjön. Brodern Carl ”Kaveten” med hustru och barn bodde som inhysta i Björkelund mellan år 1875 och år 1876. Sista boende var Johan Johansson och hustrun Emma Samuelsdotter ”Sammela Emma”. Johan dör år 1909 och enkan och döttrarna bor kvar några år. Stugan rivs omkring år 1920.