Soldattorpet STP no 27, Gustavsberg, Västgöta Reg.

under Lindhult i Darängs rote

Byggt ca 1795, då kallat Nybygget enligt ett protokoll från Lindhult. Namnet Gustavsberg är från den förste som bodde här nämligen Gustav Johansson med hustru och 3 barn. År 1826 kommer soldat Carl Lind hit med hustru och 3 barn. Tidigare bodde soldaten för Västgöta Regemente nr 27 på Hultet under Lindhult. Sista kända som bor här är familjen Anders Albert Rapp, de flyttar år 1900 till backstugan Fritzlund under Ebbarp. Husen borta sedan länge.