Torpet Mohemmet

under Tumbäck i Starbäcks rote

Från närbelägna torpet Kättlahult kommer 1818 Sven Svensson och hans hustru Stina Svensdotter. Stina dör 1833 och Sven dör 1863. De sista som bor här är torparen Olaus Olsson med hustrun Anna Wihelmina Andersdotter och tre barn, som kom hit 1896 från en backstuga under närbelägna Kättlahultet. Ytterligare åtta barn föds här. Olaus och hans hustru flyttar 1928 till Höjentorp under Baskarp. De flesta av barnen flyttar under 1920-talet men några bor kvar, hur länge är dock inte känt.