Backstugan Skogshyddan (Raskens)

under Källebäcken i Starbäcks rote