Torpet Halleberg

under Stora Hallebo i Hallebos rote

Torparen Abram Larsson med hustru Anna Cathrin Gustafsdotter och deras tre barn kom hit 1841 och var den första familj som var skrivna på Halleberg. Det fanns en backstuga (eventuellt på samma plats), från vilken inhysta fattighjonet Annika Abramsdotter flyttade samma år, 1841. Torpet till-hörde Stora Hallebo Sörgården och låg på dess skogsskifte i Blomsterhultskogen. Från gården resp. skogen härstammar de båda namnen på torpet. Den sista familjen som bodde på Halleberg eller Blomsterhult var torparen Johan Levin Johansson med hustrun Emma Kristina Samuelsdotter och deras tre barn. De flyttade 1901 till Härhult Kronogård.