Torpet Sumpen

under Lilla Flittered i Gullskogs rote

Redan år 1800 finns här Nils Zackrisson med hustrun Maja Andersdotter och fyra barn. År 1892 kommer förre korpralen Josef Jakobsson Hjort hit med hustru och tre barn. De kommer från soldattorpet Nr 537 Gäbo Sk. Regenmente, Wartofta kompani. Josef Hjort bor kvar på stället tills han dör år 1922. Efter Josef Hjorts yngsta dotter Josefina kallas ställen i folkmun för ”Fines” och hon bor kvar här efter faderns död. Josefina var väverska. Kallas nu för Hagalund och ett nytt hus är byggt på platsen.